switch
language
Контекст

Ръстът на населението в градските райони води до увеличаване на консумацията на пакетирани храни. Ето защо, едно от най-големите предизвикателства в момента е опаковането на пресните продукти за дълго време, без да се застрашава безопасността, качеството и пресния вкус на пакетирания продукт. В контекста на един разрастващ се пазар, Livingjumbo Industry създаде LIVING fresh - най-новата румънска марка за пакетиране на пресни продукти.

Марка

LIVING fresh включва в своята гама две категории продукти:

  • Гама от РЕТ контейнери за месо и FFS филми (form-fill-seal), наречени LIVING form;
  • Гамата на многослойни филми за запечатване, flowpack и гъвкаво термоформоване, наречена LIVING flex.
Инвестиция

Марката LIVING fresh възниква в резултат на инвестиции на стойност над 9,5 милиона евро. От технологична гледна точка, са закупени най-новите, модерни и ефективни съоръжения в този сектор. Те дават възможност за реализация на цялостен пакет от опаковки за хранително-вкусовата промишленост – многослойни филми за запечатване, flowpack и гъвкаво термоформоване, както и полутвърди филми; по този начин, опаковките LIVING fresh са предназначени за всички сегменти на хранително-вкусовата промишленост.