switch
language
Kontext

Rast populácie v mestských oblastiach znamená zvyšovanie spotreby balených potravín. Jednou z najväčších výziev momentálne je, aby balenie zostalo čerstvé čo najdlhšie bez dopadu na bezpečnosť, kvalitu a chuť čerstvo balených produktov. V kontexte vyššie uvedených informácií vyvinula spoločnosť Livingjumbo Industry značku LIVING fresh - najnovšiu rumunskú značku pre balenie čerstvých potravín.

Značka

Portfólio LIVING fresh obsahuje dve kategórie produktov:

  • Sortiment polyuretánových fólií pre mäso a FFS (vytvarovanie, naplnenie, uzavretie) s názvom LIVING form;
  • Sortiment viacvrstvových fólií na utesnenie, tepelné tvarovanie a opáskovanie s názvom LIVING flex.
Investície

Značka LIVING fresh bola vytvorená na základe investície v hodnote viac ako 9,5 milióna Eur. Čo sa týka technológie, zakúpili sme tie najnovšie a najmodernejšie zariadenia v tomto odvetví. Umožňujú výrobu celého spektra pre potravinársky priemysel - baliace viacvrstvové fólie, opáskovanie a tepelne tvarovacie elastické a polotuhé fólie; balenie LIVING fresh je preto vhodné pre všetky segmenty potravinárskeho odvetvia.